Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ประชาสัมพันธ์โครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 ในเขตเทศบาล

 

Y3

   วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2559 สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี นำโดยสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ถือป้ายเดิน พร้อมรถแห่ ประชาสัมพันธ์โครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 ในเขตเทศบาลอำเภออินทร์บุรี ท่าช้าง และพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี