Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

A2

            วันที่ 9 มิถุนายน 2559 สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี นำโดยสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดให้มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 59 รูป ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี(หลังเดิม) เวลา 08.00 น เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ