Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ลงพื้นที่ตรวจรับครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

 

A3

             วันที่ 14 มิถุนายน 2559 หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผนและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจรับครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี