Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

S2

           วันที่ 12 ส.ค. 59 สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์  และภาคค่ำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย