Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เดือนสิงหาคม

S3 

          วันที่ 18 สิงหาคม 2559  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน”  ให้บริการข้อมูลข่าวสาร สถิติสถิติพยากรณ์ และออกสำรวจความพึงพอใจ ฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี