Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน

 

K

วันที่ 20 กันยายน 2559  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม         ให้ประชาชน”  ให้บริการข้อมูลข่าวสารสถิติ สถิติพยากรณ์ และออกสำรวจความพึงพอใจ ฯ ณ วัดกลางท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน