Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

N3

           วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน "ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี