Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

N4-vert

                     วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานร่วมงาน “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน” ให้บริการถวายความอาลัยออนไลน์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และสำรวจความพึงพอใจฯ(แบบออนไลน์) ณ วัดพุทธาราม หมู่ 3  ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี