Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

N5 

          วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย    ข้าราชการ และพนักงานร่วมงาน “กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี” พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดโพธิ์เก้าต้น และร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี