Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 50 วัน

D1

         วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานร่วมงาน “พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลเดช” พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี(หลังเดิม) ถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี