Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

รวมพลัง ปกครองท้องถิ่น ภักดีสถาบัน

     วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการร่วมกิจกรรม รวมพลัง ปกครองท้องถิ่น ภักดีสถาบัน” ณ ศาลากลางจังหวัด(หลังเดิม) อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี