Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน

D4

        วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการร่วมกิจกรรม “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน” ให้บริการถวายความอาลัยออนไลน์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และสำรวจความพึงพอใจฯ(แบบออนไลน์) ณ วัดเชียงราก ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี