Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กินข้าว กินปลา ช่วยชาวนาสิงห์บุรี

D5

              วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดงาน “กินข้าว กินปลา ช่วยชาวนาสิงห์บุรี” ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี