Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

อวยพรปีใหม่ แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

 D6

               วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการร่วม “อวยพรปีใหม่ แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี”  ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี