Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5

J2 

     วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการร่วม “โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5” ณ วัดสละบาป ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี