Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน

J4 

               วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการร่วม “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน” ให้บริการถวายความอาลัยออนไลน์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และสำรวจความพึงพอใจฯ(แบบออนไลน์) ณ วัดห้วยเจริญสุข   ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี