Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ตามโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

J6 

                วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการร่วม พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ตามโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหวงรัชกาลที่ 9” ณ วัดสมถะ (ร้าง) ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี