Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

วันคนพิการสากล

F2 

 

       วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมงาน วันคนพิการสากล” ณ. อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี