Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน

F3 

           วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการร่วม “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน” ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และสำรวจความพึงพอใจฯ(แบบออนไลน์) ณ วัดประโชติการาม   ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี   จังหวัดสิงห์บุรี