Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน

M1.1

 

       วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการร่วม “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน” ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และสำรวจความพึงพอใจฯ (แบบสอบออนไลน์) ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์   ตำบลโพประจักษ์  อำเภอท่าช้าง   จังหวัดสิงห์บุรี