Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ประชาสัมพันธ์โครงการ "สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560"

 

     วันอังคารที่  18  เมษายน  2560  สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี  ได้รับเกียรติจาก  นายทรงพล ใจกริ่ม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  ตรวจเยี่ยมขบวนประชาสัมพันธ์โครงการ  "สัมมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560"  โดยมี  นางแสงอรุณ  บุญศรี  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  เดินนำขบวนพร้อมด้วยข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี