Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

18195793 1457476787651880_116423483_o

       วันอังคารที่  25  เมษายน  2560  นางแสงอรุณ  บุญศรี  พร้อมด้วยข้าราราชการ  พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่  สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ปีพุทธศักราช  2560  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ถนนวิไลจิตต์  อำเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี