Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

เข้าร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ

 18175353 1457476917651867_584171921_o

           วันพุธที่  26  เมษายน  2560  นางแสงอรุณ  บุญศรี  พร้อมด้วยข้าราราชการ  สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี  เข้าร่วมงานโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  2  เมษายน  2560  ณ วัดพิกุลทอง  พระอารามหลวง  อำเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี