Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

งานแถลงข่าวเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 22

18159985 1458369470895945_1147433800_o

   วันพุธที่  26  เมษายน  2560  นางแสงอรุณ  บุญศรี  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมงานแถลงข่าวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี  ครั้งที่  22  ณ  ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี