Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

สำรวจความคิดเห็นการจัดงาน "เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 22" ประจำปี 2560

15739

     เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน "เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 22" ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี                                                                                                                                                                                                                                                                             

>>ชมภาพบรรยากาศ<<