Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ร่วมงานวันต้นไม้และร่วมโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญประชารัฐร่วมกันรักษาศีล 5 ประจำปี 2560

1389

       วันที่  16  พฤษภาคม 2560  นางแสงอรุณ  บุญศรี  พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมงานวันต้นไม้และร่วมโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญประชารัฐร่วมกันรักษาศีล 5  ประจำปี 2560                                                                       


>>ชมภาพบรรยากาศ<<