Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

สถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติ

18644413 1482967481769477_222550763_n

       

          วันที่  23  พฤษภาคม  2560  นางแสงอรุณ  บุญศรี  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ณ  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ                                                

>>ชมภาพบรรยากาศ<<