Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

ต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีคนใหม่

 3331

     วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นางแสงอรุณ  บุญศรี  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่  ร่วมต้อนรับ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี คนใหม่ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี  ประวิตร  ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี                       

>>ชมภาพบรรยากาศ<<