Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ร่วมโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญฯ

 3970

     วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นางแสงอรุณ  บุญศรี  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่  ร่วมโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 โดยจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี                                                        

>>ชมภาพบรรยากาศ<<