Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ทำบุญ 100 วัน พระเทพสารเวที(ประยงค์ ปภาโส) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธรรมยุต)

 4857

 

      วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นางแสงอรุณ  บุญศรี  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมงานทำบุญ 100 วัน พระเทพสารเวที(ประยงค์ ปภาโส) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์(พระอารามหลวง) อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี               

>>ชมภาพบรรยากาศ<<