Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

สำรวจความคิดเห็นงานพิธีบวงสรวงวีรชนค่ายบางระจัน

cover11 8946

       วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี สำรวจความคิดเห็นของประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมพิธีบวงสรวงวีรชนค่ายบางระจัน ณ หน้าวิหารหลวงพ่อพระอาจารย์ธรรมโชติ วัดโพธิ์เก้าต้น                          

>>ชมภาพบรรยากาศ<<