Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล

cover 11115 

      วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางแสงอรุณ  บุญศรี  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรม "ล้างถนน" โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี  ประวิตร รอง ผวจ. รรท.ผวจ.สิงห์บุรี พร้อมด้วยท้องถินจังหวัดฯ นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน ประชาชน ร่วมฉีดล้างทำความสะอาดถนน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2560 ณ บริเวณฝาครอบคลอง ถนนสายสิงห์บุรี-อ่างทอง อ.เมือง จ.สิงห์บุรี (ภาพข่าวจาก หนังสือพิมพ์มวลชนสิงห์ หน้า 1 ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560)