Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Cover 2017-08-12-1

      วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นางแสงอรุณ  บุญศรี  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่  ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีกว่า 500 คน