Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ต้อนรับ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

cover25-10-2560

      วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมให้การต้อนรับ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สภานายิกาสภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจ พร้อมน้ำดื่มพระราชทาน จำนวน 1,387 ชุด แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลบางมัญ ตำบลบางกระบือ ตำบลต้นโพธิ์ และเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางพุทธรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม...