Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5

cover20171109 101404

 

     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วม “โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5” ดำเนินการโดย จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี ณ วัดเซ่าสิงห์ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี