Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

เปิดงานลงทะเบียน "โครงการตลาดประชารัฐ"

Cover-16219

 

     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเปิดงานรับลงทะเบียน “โครงการตลาดประชารัฐ”  ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน