Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

กิจกรรมการแสดงผลงาน "การจัดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2560"

 cover 9295

    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมกิจกรรมการแสดงผลงาน "การจัดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2560" ณ ห้องประชุมภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน