Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

Cover18303

 

     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี  ร่วม “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560” ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และสำรวจความพึงพอใจฯ (แบบสอบออนไลน์) ณ วัดบ้านจ่า ตำบลบ้านจ่า  อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี