Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรมจิตอาสา "ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์ราชการ" ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี

cover20171127 090833

     

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรีจัดกิจกรรมจิตอาสา "ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์ราชการ" ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี