ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สร้างเมื่อ วันศุกร์, ๐๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๑๖:๔๐
อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, ๐๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๑๖:๔๕
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๐๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๑๖:๔๐
ฮิต: 261

cover123456

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นางเพียงพิศ  ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนายอนุชา  พรมบุตร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นางแสงอรุณ  บุญศรี  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี    ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Attachments:
Download this file (ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์.pdf)ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน[ ]625 Kb