Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการฝึกอบรมพิธีกร ศาสนพิธีกร ในงานพิธี พระราชพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

cover2145 23135

 

     วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพิธีกร ศาสนพิธีกร ในงานพิธี พระราชพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี