Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5

cover524y85ko62 4108

     วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วม “โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5” ดำเนินการโดย จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี