Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสิงห์บุรี

cover2017-12-25-0700

 

     วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสิงห์บุรี ณ บริเวณเทวาลัยพระพรหม ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี