Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

cover-2017-12-25-0900

 

       วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางเพียงพิศ  ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ณ ศูนย์บริการ ทีโอที อำเภอเมืองสิงห์บุรี