Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

งานวันคนพิการสากลจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2560

cover-2017-12-27-0900

 

       วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2560 "การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน" ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬากลางจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี