Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

พิธีเปิด "ตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม จ.สิงห์บุรี"

cover201801051700-2

       วันที่ 5 มกราคม 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีเปิด "ตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม จ.สิงห์บุรี" สนับสนุนโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายสุทธา  สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ถนนคนเดิน ร.ศ.130 สิงห์บุรี