Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ Smart City ครั้งที่ 1/2561

cover201801191300

 

     วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ Smart City ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 อาคารศาลากลางหลังใหม่จังหวัดสิงห์บุรี