Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

งานแถลงข่าว "เทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 23"

cover201801191700

 

     วันที่ 18 มกราคม 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าว "เทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 23" ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองหม้อแกง จังหวัดสิงห์บุรี