Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

งานแถลงข่าว "สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน" ประจำปี 2561

cover201801231700

 

     วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าว "สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน" ประจำปี 2561 ณ อุทยานค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยงานจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2561 นี้