Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

บวงสรวงงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 23

cover201801250730

 

     วันที่ 25 มกราคม 2561 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธี "บวงสรวงงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 23" ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยมีนายสุทธา  สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานจัดประกอบพิธีถวายเครื่องบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5